Den zdraví

Dne 7.4.2017 proběhl nanaší škole již tradiční „Den zdraví“. Vyučování jsme zahájili malou rozcvičkou, zpívali jsme písničky se zdravými slovíčky. Vrámci pracovních činností jsme si „připravili“zdravou svačinku, po které jsme nezapomněli na správnou péči o našezoubky. Učitelé žáky aktivně zapojili do aktivit, které kladně ovlivňují zdraví a vytváří u nich správné návyky, postoje a přístupy důležité pro zdravý životní styl. Společně jsme vypracovali několik jednoduchých úkolů a na závěr dnes i  odpočinuli při poslechu relaxační hudby. Výuka v takto netradičním duchu byla příjemným zpestřením nejen pro žáky ale i pro učitele.

L.Filipová