Den národnostních menšin

Pojďme se vrátit  ještě na začátek měsíce března:

Na pátek 3. března jsme si před odchodem na jarní prázdniny naplánovali Den národnostních menšin. Kluci a holky z I. stupně se hravou formou seznamovali s tradicemi a zvyky Romů, vyzkoušeli si některá řemesla a zazpívali písničky. Žáci 5. a 6. ročníku luštili tajenky, rébusy a doplňovačky, aby se dozvěděli co nejvíce o Slovácích a o Slovensku. Na sedmáky čekaly úkoly spojené se získáváním informací o životě ve Vietnamu a na Ukrajině. Nejzajímavější a velmi aktuální téma v rámci projektového dne čekalo na nejstarší žáky: život v muslimských zemích. Na závěrečné prezentaci nás žáci 8. a 9. ročníku přivítali v tradičním oděvu muslimů, seznámili nás s některými úryvky z Koránu a dokonce nám připravili několik jídel typických pro muslimskou kuchyni. Všechno nám moc chutnalo, takže nezbylo vůbec nic. A tak vás můžeme tímto jen pozvat na webové stránky naší školy, kde se dozvíte a uvidíte víc.

p.uč. Jana Filipová