Teorie dopravní výchovy

V pondělí 20.3. pokračoval 4., 5. a 6. ročník ve druhém bloku teorie dopravní výchovy. Zopakovali si to, co již znali z bloku minulého a získali řadu nových poznatků. A teď už hurá no dopravní hřiště, ať to všechno vyzkouší v praxi….. Mirka Zrůstová