Zima v naší třídě

Jaro pomalu klepe na dveře, tak bychom rádi připomněli, co se všechno událo v I.třídě Speciální základní školy v Poličce.

V rámci tématu Zimní sporty jsme navštívili místní sjezdovku, kde právě probíhal lyžařský výcvik a také zimní stadion, kde se učili děti z mateřské školy bruslit. Kromě toho jsme  na procházce viděli běžkaře a sáňkující děti. Teorii jsme proměnili v praxi a v tělocvičně jsme si zkusili některé sporty ze zimní olympiády. Všichni se aktivně zapojili a velmi se snažili. V zimě se musíme teple oblékat, tak jsme si vyrobili čepice a šály. Zimní oblečení jsme si rovněž opakovali v rámci DUM na PC.

Poznávali a určovali jsme volně žijící zvířata na obrázcích a v knize. Seznámili jsme se i s jejich potravou. Následně jsme přiřazovali obrázky zvířatek ke svým stínům. Vytvořili jsme si pomocí bulblinkové folie sovu.

Procvičovali jsme si geometrické tvary, určovali, třídili, pracovali na PC, obkreslovali, vystřihovali.

Poznali jsme  také různá povolání, nejdříve na obrázcích a v knížkách, také jsme si některá ukázali prakticky. Jako cukráři jsme si vypracovali kuličky, které si žáci odnesli domů. V roli pekařů jsme ze slaného těsta „upekli“  koláče, rohlíky a preclíky. Švadleny přišili knoflíky na šaty a řezníci vyrobili pomocí silonových punčoch a vatelínu věnec špekáčků.

Připomněli jsme si masopustní zvyky, vytvořili jsme si z papíru roztomilé klauny a šašky. Poslechli písničky vztahující se k masopustu.

Proběhl také Den s pohádkou – „O perníkové chaloupce“. Po přečtení pohádky jsme ozdobili perníčky střechu na chaloupce.

 

Mimo to jsme cvičili v tělocvičně, zkoušeli nové sportovní pomůcky, zpívali a hráli na hudební nástroje, chodili nakupovat, navštívili CBM, kde probíhala výstava betlémů, navštívili cukrárnu a  Zverimex.                         .

Nesmíme zapomenout na akci třídy „Kdo si hraje nezlobí“, kdy jsme opravdu celé dopoledne nezaháleli a plnili různé úkoly, jak pohybové, tak u stolku. Lovili jsme rybičky, vkládali míčky dle barev, nosili míček na pálce a na síťce, trefovali jsme se na cíl, skládali rozstříhané obrázky a mnoho dalších aktivit.

Věra a Jana