Dopravní výchova – teorie 1. část

V pondělí 20.2. 2017 jsme se my, žáci 4., 5. a 6. ročníku věnovali teorii dopravní výchovy. Díky MOZAICE se můžeme ve dvou výukových blocích věnovat teorii dopravní výchovy, kterou potom v praxi vyzkoušíme na dopravním hřišti. V prvním bloku jsme pracovali s programy na interaktivní tabuli. Zjišťovali jsme, co znamenají základní dopravní značky, jak řešit kdo a kdy jezdí na křižovatkách, jaké je správné chování chodců, a ke konci jsme dostali malý, jednoduchý testík. Už se těšíme na druhý blok, který bude v měsíci březnu.

Za všechny Mirka Zrůstová