Vodní svět

V lednu jsme ve III. třídě speciální probírali v přírodovědě Vodu jako základ života. Povídali jsme si o důležitosti vody pro náš život, o vlastnostech vody, o vodě pitné a užitkové o znečišťování vody a ochraně přírody a také o skupenstvích vody. Na závěr jsme si provedli několik pokusů s vodou, zkoumali jsme její barvu a vůni, zkoušeli jsme co se ve vodě rozpustí a co ne a také jsme pozorovali přeměnu různých skupenství na ledu, sněhu a vodní páře. Něco jsme se naučili a hodně pobavili.