Recyklohraní…jedeme dál…

První letošní úkol se zabýval tonery ze všech stran od jejich složení, přes využití až k recyklaci.

Osmý a devátý ročník se zabýval úkoly k danému tématu. Velice zajímavý byl první úkol, kdy jsme se vrátili o desítky let zpátky a přes kopírovací papír jsme přepisovali a skládali tajnou zprávu. Až při práci jsme si uvědomili, jakým ulehčením práce  jsou tiskárny s tonery  v dnešní době. Dalším zajímavým úkolem bylo zjistit pomocí kódovací tabulky, z jakých komponentů se tonery vyrábí. Třetím úkolem bylo vypočítat několik slovních úloh, které souvisely s čím jiným, než opět s tonery.

Byl to opravdu zajímavý úkol, a určitě již teď budeme lépe vědět, co s použitými tonery dělat.