Výtvarná soutěž Místo, kde žijeme

I v letošním školním roce se žáci III. třídy speciální zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pravidelně vyhlašuje Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice. Pro letošní školní rok bylo téma Místo, kde žijeme. Téma mělo přiblížit žákům místo, kde žijí, vztahy k památkám, k lidem různých kultur v místě bydliště a v neposlední řadě vztahy k přírodě a její ochraně.

My jsme ztvárnili z přírodnin naše město Poličku, s hradbami, s množstvím různých lidí, kteří zde žijí a se zvířaty, která žijí v okolní přírodě.

Druhým soutěžním výrobkem je srdce z kaštanů, které jsme doplnili obrázky z Poličky.