VESELÉ PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Podzim již převzal vládu a hraje všemi barvami. V rámci vycházky měli žáci možnost proměnu přírody nejen zkoumat, ale také si z ní odnést rozmanité druhy přírodnin, typické pro podzim. Nasbírané přírodniny jsme se žáky v pracovním vyučování roztřídili a využili ke společnému tvoření podzimních dekorací.