Recyklohraní

Jako každý rok se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní. Děti tímto programem získávají znalosti v oblasti recyklace a třídění odpadu. Své zkušenosti si mohou ověřit také v praxi. Letošního 1. úkolu se zhostil 7. ročník ZŠ praktické. Téma úkolu bylo: „Recyklace vybitých baterií“. Žáci zjišťovali informace týkající se tématu – proč se nesmí vybité baterie vyhazovat do komunálního odpadu, kde se nachází nejbližší sběrné místo, jak často se box s vybitými bateriemi vyváží apod. Za každý úkol se získávají body, které se na konci soutěže mohou využít na nákup školních, výtvarných, sportovních potřeb, elektroniky, knih, hraček apod.