Podzimníčkova soutěž

Jak lépe žáky motivovat k podzimu než vlastním prožitkem z vycházek, sběrem plodů a nakonec výrobou skřítka? I žáci naší školy na vycházkách pozorovali měnící se přírodu. S pomocí učitelů nasbírali přírodniny, které nám podzim nabízí a z těch potom každá třída dle vlastní fantazie vytvořila skřítka Podzimníčka.Do soutěže se zapojili všichni s radostí a výsledky byly vskutku originální.Žáci si za své výrobky odnesli diplom a sladkou odměnu.

L.Filipová , P.Drašarová