1. září ve třídě přípravného stupně v Poličce

Letos poprvé je naplněna třída přípravného stupně, a to 5 dětmi. Společně s nimi navštěvují třídu 2 žákyně, které se vzdělávají podle jiného vzdělávacího programu.

1. září jsme se všichni společně sešli, abychom se přivítali, poznali, zavzpomínali na prázdniny a předali dětem malý dárek. Přípravný stupeň v letošním školním roce bude navštěvovat Viktorka, Dorian, Michal, Michalka a Katka. Pro kvalitní výuku, odpočinek, hry nebo pohybové činnosti jsou dětem k dispozici 2 místnosti, které jsou vybaveny interaktivní tabulí, televizorem, vzdělávacími, kompenzačními a rehabilitačními pomůckami a především dostatkem hraček a stavebnic. Dětem moc přeji, aby se jim u nás líbilo a dělaly pokroky podle svých možností. Kolegyním ve třídě přeji dostatek elánu, trpělivosti a zdraví. Teď už jen s chutí do toho!

I. Vondrová