Projektový den „Život na zemi“

30. květen se nesl ve znamení projektového dne „ŽIVOT NA ZEMI“ – co nevytvořil člověk, ale bez čeho by nebyl život na Zemi. Tyto nezbytné součásti života představovalo pět stanovišť, zahrnující téma (voda, slunce, vzduch, pevnina, příroda – les). Čekalo na nás plno zajímavých aktivit, kde bylo zapotřebí zapojení všech našich smyslů. Než jsme se vydali poznávat a plnit jednotlivé úkoly přizpůsobené možnostem našich žáků, ve třídě si žáci pomocí fotografií, vystřihovánek z časopisů a novin vytvořili vlastní nebo společný tematicky zaměřený obrázek (koláž), který si někteří dokreslili. Na úvod jsme si ke každému tématu pověděli a objasnili základní pojmy, co všechno představuje, k čemu nám slouží, jak a čím můžeme tyto součásti naši Země vnímat a chránit. Žáci pozorně naslouchali a na případné otázky reagovali. V rámci plnění úkolů vyčistili studánku od odpadků, které následně roztřídili do připravených kontejnerů. Ochutnávkou si vyzkoušeli rozdíl mezi sladkou a slanou vodou a poznávali čistou a znečištěnou vodu. Dále si ze šišek a oříšků či prstovými barvami ztvárnili tvar slunce a za rytmického doprovodu zazpívali písničku. V předem připravených sklenicích na žáky čekalo rozpoznat čistý a znečištěný (kouřem zapáchající) vzduch. Pomocí další praktické ukázky si žáci vyzkoušeli různorodost povrchu země (hlínu, písek, kamení, trávu) a jak rozlišíme pevninu a vodní plochu na mapě či glóbusu. Poslední zastávka spočívala v přiřazování šišek k danému jehličnanu (smrk, borovice, modřín), předem si žáci připravené šišky osahali a seznámili se s větvičkami daných stromů. Připravené úkoly žáci plnili se zájmem a bylo znát, že je baví. Po splnění úkolů u daných stanovišť, si žáci vždy vzali papírek, který si pečlivě uschovali, jelikož ukrývalo jedno písmenko k vyluštění tajenky. Na konci celého dopoledne jsme rozkryli tajenku složenou z pěti písmen „Ž-I-V-O-T“. Za splnění úkolů nemohla pro žáky chybět sladká odměna. Projektový den se nám opravdu vydařil, přinesl nejen zábavu, nové poznatky, ale mohli jsme tak dopoledne strávit společně i s žáky ostatních tříd v parku DNZ.

Martina Jančíková