Cyklovýlet

Konec školního roku je i časem výletů. Cílem našeho letošního cyklovýletu byla, stejně jako vloni, chatová oblast  u Borovnice. Tento rok jsme zvolili jinou trasu. Od naší školy jsme jeli k Lidmilovu mlýnu do Sádku, přes kopec do Telecího, kolem Pajkrova dubu a údolím řeky Svratky až na plánované místo. Cesta nebyla úplně jednoduchá – z kopce do kopce, po polních cestách, zvláště náročná byla jízda lesem. Toto roční období je v přírodě samo o sobě krásné a cestou jsme navíc viděli koně, ovce, kozy, dokonce i vodníka v jezírku.

Naše parta cyklistů byla fajn, zdatnější čekali na určených místech na méně zdatné. Takovým malým dobrodružstvím byl přechod přes řeku, v místech, kde byla mělká. Někteří to prubli na kole, my opatrnější jsme zuli boty, vykasali nohavice a přešli řeku bosou nohou.

Utábořili jsme se u chaty, starší měli na starost udělat oheň, abychom si mohli opéci špekáčky. Někteří pak po cestě odpočívali, někteří se starali o dřevo, někteří měli sílu na řádění. Pan učitel Mohelník pro děti připravil dvě vzduchovky, takže si mohly zastřílet na terč.

Nálada byla dobrá, čas příjemně utíkal, cestu zpátky jsme zvolili po silnici – Borovnice, Lačnov, Sádek, Kamenec a zakončení naší cesty – Polička.

Za naše cyklisty – L.Rounová, P.Mohelník, organizátoři.