Sběrný dvůr

Sběrný   dvůr  26.5.2016

V rámci EVVO v letošním školním roce jsme se vydali získat další informace o třídění odpadů do sběrného dvora. Ujmuli se nás dva páni, kteří nám povídali o  sběrném dvoře, odpadech a jejich recyklaci.

V Poličce a přidružených obcích Lezník, Modřec a Střítež máme k letošnímu roku 89 sběrných míst na odpad. Kromě běžných kontejnerů máme v Poličce i kontejnery na jedlý olej, textil a drobné elektropřístroje.

Zajímalo nás, kolik se v loňském roce vytřídilo odpadu. Zjistily jsme zajímavá čísla :

187 000 t – papír

91  000 t – sklo

194 000 t – plasty

1 652 000 t – směsný odpad

Do sběrného dvora můžeme ještě vozit:

trávu, starý nábytek, matrace, nebezpečný odpad, stavební suť, atd.

Prostě další akce, kde jsme se poučili o tom, jak důležité je třídit odpad.

Marek a Pepa žáci 8.r.