PUTOVÁNÍ ZA LAMAMI ANEB JAK SE ŽIJE NA FARMĚ U LAMÁKA

Jedno prosluněné květnové  ráno jsme se vydali společně s I.stupněm  ZŠ praktické na výlet za našimi kamarády do Ústupu. Zde bydlí nejen  manželé Okáčovi, kteří nás na svoji farmu pozvali, ale i jejich zvířátka. Na tento výlet jsme se všichni moc těšili, ale netušili, co nás zde bude čekat.

Celou akci zahájil pan Okáč, kterého doprovázeli psi Endy a Bimbo.Dopolední zábava začala plněním úkolů s velkým psem Endym. Následovala prohlídka farmy, kde jsme se seznámili nejen s jejím chodem, ale také s jejich zvířecími obyvateli. Dalším zpestřením byla procházka s lamami na přilehlém pozemku, kde byla připravena překážková dráha, což nebyl zrovna lehký úkol.

Na závěr našeho putování jsme byli všichni odměněni, a to nejen sladkostmi od Okáčových, ale také možnostívyhřebelcovat nádherné koně a jízdou na nich.Všichni jsme odjížděli s úsměvem na tváři a s přáním brzkého návratu na zdejší farmu.Také cestování autobusem byl pro mnohé velkým zážitkem, a to nejen proto, že pan řidič byl obětavý a milý.

IKA