Jarní zpívání v Poličce

Ve středu 4. května jsme díky Divadelnímu klubu v Poličce mohli uspořádat meziškolní soutěž Speciálních škol ve zpěvu.  Letos to byl již dvanáctý  ročník. V devět hodin bylo vše připraveno, a nic nebránilo tomu, aby klání začalo. Celou soutěží nás svými vstupy provázela skupina Friends creew, kterou tvoří čtyři šikovní kluci z 7.a 8. r. jednak naší poličské speciální školy, ale také ZŠ Na Lukách, prostě rapeři, a šikovná Andrea Gažiová, která nám zahrála dvě skladby na el.varhany. Středečním dopolednem proto zněly z klubu nejen národní písně, ale i mnoho hitů. Soutěže se zúčastnily tři speciální školy, a to z Jevíčka, Svitav a pořádající Speciální základní školy Bystré. Úvodní kategorii tvořili žáci speciálních tříd ze školy z Bystrého. Za velkého potlesku zazpívali a s rytmickými nástroji doprovodili píseň Není nutno. Za jejich výkon si zasloužili první místo. Dále pak měla každá škola čtyři zástupce. Po dvou v mladší kategorii a dva ve starší. Děti zpívaly formou karaoke. Že to nebylo vůbec jednoduché, to si asi umíme všichni představit.  Boj to byl velký a porota měla hodně těžkou práci. Všichni soutěžící se snažili, i když museli bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou a trémou. Už jenom to, že stáli sami na pódiu a zpívali do mikrofonu bylo velké osobní vítězství. Protože se však publikum nenechalo zahanbit a všichni všem tleskali, celá soutěž se náramně vydařila. A teď ještě výsledky.

V kategorii mladších byla udělena dvě první místa.Natálii Hanzlové a Denisu Klusákovi, oběma ze Svitav. Na druhém místě se umístili Jakub Kohl z Poličky a Aleš Vlasák z Jevíčka. Třetí místo si vyzpívaly Kristyna Vašková z Jevíčka a Anička Víšková z Poličky. V kategorii starších byly na prvním místě dvě slečny. Tereza Bejčová ze Svitav a Andrea Gažiová z Poličky. Druhé místo si vyzpívali Jaroslav Goš z Jevíčka a Pepa Dzurko z Poličky. Na třetím místě se umístily Saša Mlčochová z Jevíčka a Lucie Barochová ze Svitav.

Všichni soutěžící byli nakonec odměněni nejen diplomy, ale i drobnými věcnými cenami. S celou soutěží se nakonec všichni přítomní rozloučili mohutným potleskem a slibem, že se příští rok sejdeme již na 13 ročníku.

A ještě jeden dík, a to lidem z Divadelního klubu, kteří nám umožnili v takovém perfektním prostředí soutěž uskutečnit. Ještě jednou děkuji za všechny děti, které si užily skvělé dopoledne.

Za Speciální základní školu Bystré

Mgr. Mirka Zrůstová