Jarní čas v I. třídě

Jaro jsme v naší třídě přivítali nejenom výzdobou, ale také jsme si o kytičkách vyprávěli, plnili různé úkoly, poznávali je na procházkách v okolí školy. Symbolicky jsme odemkli jaro klíčem k jarní bráně a v tělocvičně plnili různé úkoly. Vytvářeli jsme enkaustické obrázky a s pomocí Big Shotu je ozdobili kytičkami a také jsme si vytvořili z papírových proužků louku plnou květin. A protože k jaru patří neodmyslitelně zvířátka a jejich mláďátka, tak jsme přiřazovali mláďátka k jejich rodičům a určovali hlasy domácích zvířat.

Dalším tématem byly dopravní prostředky. Plnili jsme úkoly jak u tabule nebo u stolu, tak i na PC v rámci DUM. Vyrobili jsme si z papíru lodě, auta a také jeden velký balon. Vyjeli jsme si městskou dopravou do Penny, kde jsme si v rámci sociálního učení nakoupili potraviny na svačinu.

V rámci tématu voda byly zajímavé různé pokusy s vodou, pomocí teplé vody se sám nafoukl balonek, viděli jsme, jak různé předměty plavou na vodě nebo se naopak potápí atd.

Mimo to jsme se zúčastnili akcí školy – např. Jarní zpívání, vaření v SOU Polička, školní kolo recitační soutěže, Majáles , návštěva knihovny.

 

Jana Houdková, Věra Stejskalová