Den země

V týdnu od 18. 4. do 20. 4. se realizoval na naší škole projekt u příležitosti Dne země, který připadá na 22. duben. V jeho první části se žáci seznámili prostřednictvím názorných ukázek s nejrůznějšími materiály z přírody, např. pískem, kameny, hlínou, dřevem, kůrou, květinami. Poslechli si vyprávění o živé a neživé přírodě. Ve druhé části měli za úkol vyrobit za pomoci svých učitelů výrobky z recyklovatelných materiálů. Vznikla tak květinová zahrada, smetiště s myškami, zeleninostroj, zmrzlinové pohárky či stroj na recyklaci odpadu. Všechny výsledné práce byly vyhodnoceny a jsou vystaveny na chodbě školy.