DEN ZEMĚ V NAŠÍ ŠKOLE

V pátek 22.4. jsme se v poličské škole věnovali oslavám Dne Země. Jak všichni víme, pracovat se má poctivě a bez zbytečných řečí. Takže stručně v bodech.

  1. Popovídali jsme si o vzniku a historii tohoto svátku i o potřebě si chránit životní prostředí ve kterém žijeme.
  2. Shlédli jsme zajímavý a velice poučný film“ Muž, který sázel stromy“.
  3. Po rozdělení dětí do skupin jsme se vydali s pracovními rukavicemi a velkými modrými pytli uklízet odpadky, a vše ostatní, co do přírody nepatří.
  4. Protože jsme na naší školní zahradě založili dva nové záhony, několik osmáků se věnovalo práci na zahradě.
  5. Žáci z II. st. „ uklízeli“ Liboháj.
  6. Děti z prvního stupně se pustily do „úklidu“ cest k přehradám a celou novou cyklostezku.

I letos jsme byli srdečně přivítáni na přehradě, kde nám poličtí rybáři poděkovali nejen ústně, ale všem nabídli i něco na občerstvení.

 

No, a když už jsme u těch odpadků, udělali jsme v rámci letošního téma EVVO „ODPADY A MY“ ještě takový malý pokus. Protože ve škole třídíme plasty a papír, vyzkoušeli jsme, kolik tohoto tříděného odpadu vyprodukuje naše škola za 14 dní. Zjistili jsme, že papíru bylo 10 kg a plastů 2,5kg. Starší žáci nám poté vypočítali, jaké je to množství na žáka za 1 den nebo za jeden rok. Když si děti daly vše do souvislostí a vynásobili množství počtem obyvatel Evropy za rok, byly všichni překvapeni kolik odpadu je lidská civilizace schopna vyprodukovat.  Debata o tom, co do budoucnosti dělat byla proto nasnadě.                                                                             Mirka Zrůstová