Život je jen náhoda

Ve středu 9. 3. se žáci vypravili do Tylova domu v Poličce na akci „Život je jen náhoda“, kterou organizuje DNZ Bystré a Tylův dům v Poličce a která má letitou tradici. Program přehlídky byl pestrý. Obyvatelé domovů pro osoby s mentálním postižením z Pardubického kraje a jejich přátelé z Oblastní charity Polička zde hráli, zpívali, tančili – prostě bavili se. Spokojenost a radost ze zážitků v divadle určitě jen tak rychle nevyprchá. Obdivuhodné bylo, s jakým úsilím a nasazením účinkující vystupovali, i vážnost projevu, odvaha a přirozenost, s jakou předávali divákům kousek sebe. Upřímná, bezprostřední radost se šířila řadami divadla, zahalená do tónů oblíbených písní. Odcházeli jsme s pocitem, že jsme společně strávili hezké chvíle a že život je dost pestrý na to, abychom ho uměli všichni příjemně prožít. Obrovská snaha všech účinkujících byla nakonec oceněna velikým potleskem.