Zdravý životní styl ve školní družině

Ke zdravému životnímu stylu určitě patří pohyb. Se šesťáky jsme ve školní družině připravili soutěže v tělocvičně. Soutěžila dvě družstva s kapitány v čele. Účastnilo se celkem deset dětí – převážně mladší žáci.  Dvě z organizátorek – Renata a Šárka byly asistentkami, které připravovaly, odnášely překážky a zapisovaly body. Kromě disciplín ve fyzické zdatnosti jsme zařadili i vědomostní otázky a hravé soutěže. Při soutěži byly dodržovány zásady chování fair play. Děti byly fajn, pomáhaly si navzájem, radily si a podle tváří na fotkách je soutěže určitě pobavily.

l.Rounová, vych. ŠD