Projektový den „ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN “ ve speciální škole

Únor je měsícem, kdy pravidelně připravujeme pro naše žáky projektový den „ Národnostní menšiny v ČR “. V minulých letech jsme se převážně věnovali národnostním menšinám pocházejících ze sousedních států či daleké Asie. Letos nás při přípravě inspirovala výstava v Centru Bohuslava Martinů „ Příběhy Romů“.

Celou akci jsme společně zahájili ve školní tělocvičně, kde jsme žákům vysvětlili CO, KDO a KDE bude mít za úkol. Atmosféru začínajícího projektového dne ještě umocnilo vystoupení našich romských žáků, kteří zazpívali tklivou píseň, jak jinak než o lásce. Poté se starší žáci vypravili do CBM, kde měli za úkol, během prohlídky výstavy, zjistit odpovědi na řadu otázek, týkající se minulosti i současnosti romského etnika. Takto získané informace pak ve škole zpracovali a vytvořili řadu zajímavých koláží a plakátů, které jsou vystaveny v prostorách školy. Mladší žáci se nejdříve seznámili s interaktivním programem „ Cesty Romů “. Potom kreslili, vystřihovali, doplňovali a soutěžili, kdo toho o Romech víc ví. Samozřejmě, i mladší žáci navštívili výstavu v CBM. Nejsilnějším zážitkem pro naše nejmladší byl tanec v zapůjčených kostýmech, za doprovodu temperamentní romské hudby.   Jsme si jisti, že se náš letošní projektový den vydařil.

Organizátorky Mgr. J.Filipová, L.Rounová.