VE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE TO ŽIJE

Září nám otevřelo cestu do další školní práce, prožili jsme kouzelné Vánoce, slavili příchod nového roku. A již žáci opět netrpělivě očekávali výpis 1. pololetního vysvědčení z těchto předmětů: rozumová výchova, smyslová výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova, zdravotní tělesná výchova a pohybová výchova. Součástí vzdělávání je i řečová výchova, která není na vysvědčení klasifikována. Nervozita a napětí byla znát. Slovní hodnocení znělo jako pohádka. Půlroční snažení dostalo svoji podobu. Některé věci se podařilo zvládnout, některé činily potíže, ale přesto se každý snažil. Je ještě mnoho úkolů před námi, ale také mnoho za námi 🙂
Ve známých regionálních novinách – Svitavském deníku – byly otištěny fotografie z letošního předávání pololetního výpisu vysvědčení na naší škole.
Začátkem února byla II. třídou vyhlášena výtvarná soutěž, která nesla název: „Čarovná zima – takhle vidím zimu já“. Žáci měli za úkol namalovat libovolnou výtvarnou technikou to, co vidí z okna. Paní učitelky předem vyrobily a nachystaly velké okenní rámy z kartonu. Jednotlivé výkresy pak byly nalepeny do jejich prázdných otvorů. Výsledné práce se staly krásnou ozdobou chodby školy. Odměnou byla velká pochvala za kolektivní práci, diplom a sladkosti.

Bc. Monika Burešová