Projektový den EVVO ve škole i na náměstí

Ve čtvrtek 28.1. proběhl ve Speciální škole v Poličce další projektový den týkající se odpadů, třídění a recyklace. Mladší děti se věnovaly aktivitám ve škole, kde pracovaly s pracovními listy, internetem atd. nejvíce času však věnovaly tvorbě výrobků z různých odpadů, které se dají znovu využít. S chutí a trpělivostí tvořily roboty, strašidla, sportovce… z PET lahví vyrobily krmítka, která hned naplnily směsí pro ptáky a rozvěsily po naší školní zahradě.
Žáci druhého stupně vyrazili s dotazníkem o třídění a recyklaci mezi poličské občany na náměstí. Sami o tom napsali:
„ Rozdělili jsme se do pěti skupin po třech. V každé skupině byl jeden tazatel, jeden zapisovatel a jeden kontrolor. Pokládali jsme postupně 7 otázek. Zapisovatel zapisoval správné i špatné odpovědi. Někteří lidé naši žádost o vyplnění dotazníku odmítli, někteří nám naopak ochotně odpovídali . Celkem jsme oslovili 43 občanů. Z toho bylo 13 mužů a 30 žen. Správných odpovědí bylo v průměru 70%. Největší problém byl s otázkou č. 6, která zněla, co je to recyklační poplatek. Pro nás všechny to bylo hodně zajímavé dopoledne. Většina měla z počátku velkou trému při oslovování lidí, ale pak jsme si to užívali.Po základních výpočtech správných i špatných odpovědí jsme si ve škole s chutí vyprávěli zážitky z našeho výzkumu, které byly zajímavé , některé byly i úsměvné. U některých lidí nás překvapila negativní reakce, aniž bychom stihli říci, o co nám jde. Většina však byla příjemná a ochotná. Ještě jednou proto děkujeme všem, kteří nám věnovali chvilku svého času.“
Žáci 7. – 9. r. a Mirka Zrůstová