Speciálně pedagogické centrum Bystré – pozice logoped, zástup za MD

Speciálně pedagogické centrum nabízí místo logopeda – plný úvazek, zástup za MD (předpokládané 3 roky). Nástup duben 2016. Pracoviště v Bystrém u Poličky, v Poličce, konzultační místnost ve Svitavách. Platové podmínky dle tabulek MŠMT (obvykle 12. platová třída).

Požadujeme: ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika (zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie). Speciálně pedagogické centrum funguje jako spádové, tj. má široké spektrum klientů ze tří regionů. Nejčastěji ošetřovaní klienti přichází s dg. nebo s podezřením na dg.: mentální retardace, poruchy autistického spektra, vývojové vady řeči nebo kombinované postižení. Logoped pracuje v týmu se speciálními pedagožkami a psycholožkou. Poskytuje logopedickou diagnostiku, individuální logoped.terapii, pomoc při integraci dětí do vhodné školy, metodické vedení pedagogických pracovníků v případě integrovaných žáků, provádí kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních komunikačních systémů.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, týmovou spolupráci v přátelské atmosféře, školení v rámci dalšího vzdělávání, možnost zaškolení na pracovišti stávající logopedkou.

v případě zájmu o bližší informace nás, prosím, kontaktujte na tel. 724 291 333 – Mgr. Jitka Haklová, vedoucí SPC nebo na e-mailu spcby@centrum.cz více informací o SPC: https://www.szspolicka.cz/zakladni-informace/