Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré se koná v úterý dne 19.1. 2016 od 13.00 do 15,00 hodin

 

Zápis se uskuteční :
V Poličce: odloučené pracoviště SZŠ Bystré, Jiráskova 825, Polička
Rodiče přinesou k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo SPC). Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte ho osobně, nebo telefonicky na čísle 602191229.
Součástí je den otevřených dveří.