Vánoční besídka

Dne 17. 12. 2015 proběhla v Divadelním klubu v Poličce

obohacená vystoupením žáků z Bystrého i Poličky za podpory jejich učitelů. Nádherný program pomohl navodit tu pravou vánoční atmosféru. Zpívalo se, tančilo, recitovalo, hrálo divadlo. Na tvářích všech přítomných bylo znát, že se alespoň na malou chvíli zastavili a nechali se vtáhnout do světa dětí. Žákům i jejich učitelům děkujeme za příjemně strávené dopoledne!