Výtvarné soutěže

Žáci naší školy se zúčastňují různých pěveckých, recitačních a výtvarných soutěží. Žáci III. třídy speciální ZŠ se v říjnu zůčastnili výtvarné soutěže pardubické MŠ, ZŠ a SZŠ na téma „Cesta k sobě, cesta k lidem“, kdy se pokusili namalovat a dotvořit různými materiály dvě cesty, které si člověk může vybrat. První cesta „černá“ je cesta o samotě bez přátel a s mnoha nebezpečnými lákadly a útrapami. Druhá cesta „barevná“ je plná lidí, kamarádů a šťastných chvil.

Druhá výtvarná soutěž se jemenuje Děti malují pro konto bariéry. Zaslané výtvarné práce mohou být publikovány např. v kalendářích a pomoci vydělat nějaké finanční prostředky pro děti na Konto bariéry.

Tématem byla zima a vše co do ní patří – vánoce, sníh, mráz, silvestr….. My jsme si vybrali ztvárnění silvestrovského ohňostroje (bublinkovým malováním) a novoročního rána (frotáž).

Doufáme, že se naše práce budou líbit.