Naše práce

Na fotografiích je průřez prací, poučením i zábavou v poličské škole za první dva měsíce školního roku 2015/2016.

Kromě řady aktivit z minulých let nám letos přibyla ještě logopedická péče.

Mirka Zrůstová