Barvy a vůně skřítka podzimníčka

I k nám do školy zavítal skřítek Podzimníček a ukázal žákům 1 stupně a žákům speciální ZŠ jeho kouzlení v podzimní přírodě.

Žáci poznávali barvy a vůně podzimu a přiřazovali barvy, obrázky a vůně k sobě.

Součástí byla i aromaterapie vonnými olejíčky, kterými jsme si navoněli a uvolnili ruce, abychom pomohli skřítkovi Podzimníčkovi kouzlit.

Nakonec děti Podzimníček poprosil, aby mu pomohly vyrobit světýlka (svícny), kterými svítí dětem na cestu v podzimních šedých dnech.