Recyklohraní

První úkol v RECYKLOHRANÍ v tomto školním roce úspěšně splnili osmáci. Zajímali se o baterie ze všech stran. Jak se používají, kde se odevzdávají, jak a proč se recyklují. Mirka Zrůstová