Preventivní programy ve školním roce 2015-2016

Během měsíce října proběhly v naší škole tři preventivní programy. Zúčastnily se jich děti od 1.do 9. ročníku. První z nich, pro nejmenší, se jmenoval „Tajuplný ostrov“ a byl zaměřen na prevenci návykových látek. Starším žákům, 5. – 6. ročníku byl určen program „Líbí – nelíbí“. V tomto programu se lektoři zaměřili na předcházení rizikového chování, konkrétně sexuálního zneužívání. Program „Zrcadlo“, pro 7. – 9. ročník, byl zaměřen na prevenci příjmu potravy a závislostní chování v podobě závislosti na svém vzhledu.
Preventivní programy vedly zkušení psychologové z PPP UO.