Podzimníček

Přišel podzim a je potřeba sklízet úrodu v našich zahradách. Dozrávají jablka, hrušky, švestky, blumy. Žáci naší školy mohli postupně ochutnávat jejich různé druhy a chutě. A nejen to! Na vycházce obdivovali nádherně se zbarvující listí stromů a měnící se přírodu. A když zafoukal vítr, sledovali tanec listí na zemi. Cestou sbírali přírodniny. Vyhlásili jsme soutěž „Podzimníček“, kde měli žáci za úkol zpracovat nasbíraný materiál a vytvořit skřítka Podzimníčka. Do soutěže plné fantazie se zapojili úplně všichni. Nejen, že se sešlo pár originálních skřítků, ale nechybělo ani ježčí počítadlo! A už se těšíme na další tvoření!