My a odpavy (EVVO)

Plán EVVO v letošním školním roce má název “ MY A ODPADY“. Již z názvu je zřejmé, čím se budeme ve škole celý rok zabývat. Na úvod jsme začali první projektový den exkurzí na třídící linku do firmy LIKO Svitavy. Pan ředitel nás provedl celým areálem, podívali jsme se na práci třídící linky, zjistili jsme. co všechno jsou lidé schopni dát do kontejneru na plasty, utvrdili se v tom, že my to dělat nebudeme a nakonec jsme s překvapením zjistili, co vše se dá vyrobit z z recyklovaného plastu.Bylo to zajímavé a hlavně poučné dopoledne.

Za všechny Mirka Zrůstová