Lamy a psi na zahradě speciální školy v Poličce

Naše škola již několik let spolupracuje s manželi Okáčovými (www.farmaulamaka.webnode), kteří chovají lamy, psy a koně. V úterý 8. 9. přijali Okáčovi pozvání na zahradu naši školy, aby všem žákům představili dvě lamy a dva psy. Nešlo jen o ukázku, jak lamy vypadají, ale děti si vyzkoušely jejich krmení, chůzi s nimi, hlazení nebo kartáčování. Taková činnost se odborně nazývá lamaterapie. Lama je totiž citlivé, přátelské a trpělivé zvíře a je například vhodná pro děti, které obtížně navazují kontakt s okolím.

Naopak canisterapie – terapie psem, je v naší škole už dlouhodobě známá a oblíbená. V letošním školním roce k nám bude jezdit velký bílý pes Endy a velice hodný menší pes Bimbo. Pro děti s tělesným postižením budeme využívat hlavně polohování.

Terapie se zvířaty obecně podporuje psychomotorický vývoj, koordinaci pohybů, řečové dovednosti, stimuluje a trénuje paměť, rozvíjí myšlení, pomáhá s osvojením sociálních dovednosti, rozvíjí sebeobsluhu a posiluje sociabilitu.

To vše jsou důležité dovednosti, které mají pro naše žáky velký význam. V poličské škole se v letošním školní roce vzdělává celkem 54 žáků (14 navštěvuje speciální třídy a 40 chodí do praktickýh tříd). V bysterské škole navštěvuje speciání třídy 19 žáků.

Iva, Katka, Adéla