Běh „Cesta zdravého životního stylu“

V pátek 26.6. jsme zakončili náš celoroční plán EVVO – Zdravý životní styl. Chlapci a děvčata utvořili dvojice, a s chutí se vydali na běh kolem poličských přehrad. Po trase plnili řadu úkolů, které se vztahovaly k zdravému životnímu stylu.Luštili křížovky,řešili přesmyčky, vybírali správné možnosti v kvízu, tvořili recept a plnili i úkoly v podobě různých pohybových aktivit.Počasí nám vyšlo, děti se snažili, a při úkolech se jim celkem dařilo. Rozhodli jsme se proto, že diplom i malou zdravou odměnu dostanou úplně všichni.

 

Koordinátorka EVVO Mirka Zrůstová