Náš cyklovýlet

Už se stalo skoro tradicí, že na jaře pořádáme cyklistický výlet. Doposud byla naším cílem Balda, ale letos jsme trasu změnili  – jednak, protože jsme letos přes Baldu šli do Jedlové a jednak proto, že jsme chtěli změnu. Snažili jsme se vybrat trasu mimo silnici z důvodu bezpečnosti a zvítězila trasa Polička- osada Jelínek- Borovnice – chatová oblast u Krásného a zpět přes Sádek. Podmínkou účasti bylo kolo v dobrém technickém stavu s funkčními brzdami a cyklistická přilba. Týden před odjezdem jsme naší tělocvičně uspořádali „ Miniškolení“, které se týkalo údržby a opravy kola, povinného vybavení a bezpečnosti na silnici ( pan uč. Mohelník ).   Následovalo školení 1.pomoci – v případě úrazů, které se mohou při jízdě na kole stát (paní uč.Neudertová ).

Ve školní družině si děti otestovaly svoje znalosti z pravidel pro cyklisty.

Na celodenní výlet jsme vyjeli ve čtvrtek 4.června a po poučení o bezpečnosti ,stanovení pravidel a předběžné kontrole technického stavu, jsme vyrazili.

Cesta nám neutíkala tak rychle, jak jsme si představovali – cestou pan učitel seřizoval dětem převody a oprava jednoho z kol nám zabrala dost času. Počasí nám přálo a okolní krajina působila přímo poeticky. Nevadily nám ani kopce, které jsme museli vyšlapat. Na chatu pana uč. Mohelníka jsme dorazili skoro po třech hodinách. Opékali jsme špekáčky, prohlédli si okolí a brouzdali se v řece Svratce. Vzhledem k tomu, že času moc nezbývalo, rozhodli jsme se pro zpáteční cestu po silnici. Děti byly ukázněné, jely za sebou, dodržovaly mezi sebou odstup a respektovaly organizační pokyny – prostě byly na jedničku.

Ujeli jsme asi 24 km, všichni se vrátili v pořádku a na náš výkon jsme byli náležitě pyšní.

Doufáme, že si za rok zase vyjedeme.

L.Rounová, vych. ŠD