Vynášení Mořeny

Přípravy na rozloučení se s paní Zimou byly dlouhé a pečlivé. Zimu jsme vyprovázeli za doprovodu vlastnoručně vyrobených hudebních nástrojů. K otevření jara bylo zapotřebí také klíčů, které si děti s naši pomocí vystřihly, ale pak už samy kreativně vyzdobily.

Nejdůležitější pak byla výroba samotné Mořeny, kterou jsme za doprovodu říkanky poslali po proudu vody pryč. A jak zněla řikanka? „Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro už si chystá klíč. Otvíráme jarní bránu, jmenuje se petrklíč!“

I. Vondrová, K. Štefková, A. Procházková