Návštěva vystoupení ZUŠ Bystré a Čarodějnický den

Dne 28.4. žáci bysterské školy navštívili vystoupení žáků Základní umělecké školy Bystré v sokolovně. Průvodkyně vystoupení nás vzala mezi různá zvířátka, takže jsme byli s Bobem a Bobkem, mezi opicemi, nechyběli ani prasátka a další zvířátka. Ke každému vystoupení byly vybrány písničky k dokreslení příběhu.Výkony některých žákyň a žáků byly skoro na profesionální úrovni.Celé to uběhlo velmi rychle a všichni jsme odcházeli spokojeni a s úsměvem.
Poslední dubnový týden v bysterské škole se nesl ve znamení čarodějnic. Hned v pondělí učitelka Jančíková a Stejskalová rozdaly čarodějnický dotazník s mnoha úkoly /např. vyrob nebo namaluj čarodějnici, vyjmenuj dopravní prostředek čarodějnice/ a mnoho dalších. Ve čtvrtek jsme se všichni sešli u ohně, kde jsem si opekli buřty a společně zodpověděli na soutěžní otázky. Nechyběl ani čarodějnický lektvar a někteří odvážlivci ho dokonce vyzkoušeli. V zadní části chodby máme vystavené vyrobené čarodějnice. Každá třída nakonec obdržela diplom a sladkou odměnu.