Náš turistický výlet

V úterý 19.května jsme vyrazili na turistický výlet. Cílem bylo dorazit do Jedlové, přes Baldu, což je asi 13 km. Kromě družinových dětí a dětí p.uč. Filipové šla s námi i speciální třída .p.uč. Smolekové. Počasí se nás ze začátku snažilo od výletu odradit, dokonce i sprchlo, ale nikomu to nevadilo.Postupně se začalo ukazovat sluníčko a bylo hezky.

Turistické výlety mají tu výhodu, že děti aktivně poznávají okolí, poznávají se mimo školu, navzájem si pomáhají, povídají si. Vyzkoušejí si, případně si zopakují, některé činnosti, jako například nošení dříví, rozdělávání ohýnku, opékání špekáčků a stoprocentní uhašení ohně. Čas jsme si udělali i na „ schovku“.

Na bolení nohou si nikdo nestěžoval, dětem se v přírodě i na památném místě „Balda“ líbilo, v pohodě jsme došli až na autobusovou zastávku do Jedlové a autobusem do Poličky.

A co jediné nás mrzelo? Že jsme neutratili naše kapesné.:-))  Snad příště!

Za nás turisty – L.Rounová