Jarní zpívání v Poličce

Ve čtvrtek 7. května jsme díky Divadelnímu klubu v Poličce mohli uspořádat meziškolní soutěž Speciálních škol ve zpěvu . Letos to byl již jedenáctý ročník. V devět hodin bylo vše připraveno, a nic nebránilo tomu, aby klání začalo. A tak čtvrtečním dopolednem zněly z klubu nejen národní písně, ale i mnoho hitů, např.Spomal, Schody z nebe,Tohle je ráj a mnoho dalších. Soutěže se zúčastnily tři speciální školy , a to z Jevíčka, Svitav a pořádající Poličky. Každá škola měla čtyři zástupce. Po dvou v mladší kategorii a dva ve starší .Děti zpívaly formou karaoke.Velký úspěch měl poličský Pepa Dzurko, který si k písni Můj rap napsal vlastní slova.Že to nebylo vůbec jednoduché, to si asi umíme všichni představit. Boj to byl velký a porota měla hodně těžkou práci. Všichni soutěžící se snažili, i když museli bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou a trémou. Už jenom to, že stáli sami na pódiu a zpívali do mikrofonu bylo velké osobní vítězství. Protože se však publikum nenechalo zahanbit a všichni všem tleskali, celá soutěž se náramně vydařila. A teď ještě výsledky.

V kategorii mladších zvítězila Žaneta Karšová ze Svitav, na druhém místě byla Natálie Poláková rovněž ze Svitav, třetí místo si vyzpívali Aleš Vlasák z Jevíčka a Šárka Burešová z Poličky. V kategorii starších byli na prvním místě dva soutěžící. Lucie Burešová a Pepa Dzurko, oba z Poličky, druhý byl Pepa Richter ze Svitav a třetí se umístila Karolina Seidlová z Jevíčka.

Všichni soutěžící byli nakonec odměněni nejen diplomy, ale i drobnými věcnými cenami. S celou soutěží se nakonec všichni přítomní rozloučili mohutným potleskem a slibem, že se příští rok sejdeme na již 12 ročníku.

A ještě jeden dík, a to lidem z Divadelního klubu, kteří nám umožnili v takovém perfektním prostředí soutěž uskutečnit. Ještě jednou děkuji za všechny děti, které si užily skvělé dopoledne.

Za Speciální základní školu Bystré Mgr. Mirka Zrůstová