EVVO 2014/15 – zdravý životní styl – HIV – AIDS

Další projektový den v rámci EVVO , které se v letošním roce týká zdravého životního stylu, proběhl 30. 4 . v poličské škole. Vzhledem k tomu, že téma znělo HIV – AIDS, se aktivit účastnili žáci 7., 8. a 9. ročníku. Začali jsme tím, že se žáci rozdělili do čtyř skupin. Na úvod jsme zvolili brainstorming k danému tématu. Tato aktivita se velice zdařila, takže k debatě po ukončení brainstormingu bylo mnoho myšlenek a námětů. Děvčata a chlapci si ujasnili řadu pojmů i upřesnili řadu informací, o kterých měli určité představy, často nepřesné nebo zkreslené. Poté následovalo sledování dokumentu z léčebny nemocných s diagnózou AIDS na Ukrajině. Pro většinu to byl dost silný zážitek. Poté se rozpoutala opět živá debata, v které jsme se dostali k dalším rizikům v životě nejen mladých lidí např. drogy a jiné závislosti .Na konci si každý sám pomocí jednoduchého testu zjistil, jak na tom s vědomostmi o tomto vážném problému je. Po celkovém zhodnocení všech aktivit jsme se všichni shodli, že projektový den byl plný nových informací, i zážitků, které snad ovlivní chování všech v jejich budoucím životě.

 

Mirka Zrůstová