Den Země

V pátek 24.4. jsme se v poličské škole věnovali oslavám Dne Země.

  1. Popovídali jsme si o vzniku a historii tohoto svátku i o potřebě si chránit životní prostředí ve kterém žijeme.
  2. Shlédli jsme zajímavý a velice poučný film“ Muž, který sázel stromy“.
  3. Po rozdělení dětí do skupin jsme se vydali s pracovními rukavicemi a velkými černými pytli uklízet odpadky a vše ostatní, co do přírody nepatří.
  4. Děti z prvního stupně nemusely daleko, protože naše školní zahrada je velká a po zimě je třeba ji dát do pořádku.
  5. První skupina žáků z II. st. „ uklízela“ Liboháj.
  6. Druhá skupina se pustila do „úklidu“ cest k přehradám a celou novou cyklostezku.
  7. Nasbírali jsme 6 pytlů odpadků.

Při práci jsme se setkali také s panem starostou, který nás moc pochválil, pozval nás za odměnu na limču a rád se s námi i vyfotil. Prostě Den Země splnil svůj účel.

Mirka Zrůstová