Prevence rizikového chování

V měsíci dubnu jsme v rámci primární prevence, využili preventivních programů Pedagogicko psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Jednalo se o program STONOŽKA a KYBERSVĚT. Program STONOŽKA byl určen našim mladším žákům 1. – 5. ročníku, Dětem se program líbil. Zažívaly nové, zajímavé aktivity, snažily se dodržovat daná pravidla a spolupracovat mezi sebou. Program KYBERSVĚT byl určený žákům 6. a 7. ročníku. Jak už napovídá název – aktivity pro žáky se týkaly zneužívání sociálních sítí, zdravého využívání mobilních telefonů, facebooku, ale i jak se bránit kyberšikaně, jak pomoci kamarádovi. Žáci byli s programem spokojeni a získaly nové informace.

 

L.Rounová, metodik prevence