CANISTERAPIE A VYCHÁZKA

Ve čtvrtek navštívila Speciální základní školu canisterapeutka se svými dvěma psy. Bylo zřejmé již při příchodu, že pes představuje výrazný zdroj podnětů. Motivuje žáky k pohybové aktivitě, rozvíjí řečový projev a rozumové schopnosti. Nejen při polohování dochází k přímému tělesnému kontaktu. Žáci si mohli pejska hladit, pomazlit se, nechat si lízat ucho, poslouchat tlukot jeho srdce, krmit jej. Přirozenou cestou se učili jak se správně chovat. Kontakt se psy každopádně vzbudil zájem žáků a udržel déle jejich pozornost. Ve tvářích bylo znát jisté uspokojení a úsměv byl toho důkazem. Vycházka do okolí Domova na zámku obohacuje vnímání a poznání žáků ve všech ročních obdobích, za každého počasí. Je spojena nejen se zvukovými a čichovými vjemy. Žáci mají možnost kromě pohybové aktivity pozorovat a poznávat dění kolem sebe. Každodenní vycházky jsou obohacením a zpestřením výuky, mají pozitivní vliv na psychiku žáků.

Monika Burešová