Dopravní výchova nejen na dopravním hřišti

Dva březnové termíny jsme s mladšími dětmi základní školy praktické věnovali teorii dopravní výchovy. Děti pracovaly u interaktivní tabule, poznávaly značky, chování na komunikacích, řešily jednoduché křižovatky atd. Vše si v praxi vyzkoušejí v měsících dubnu a květnu na dopravním hřišti.

Mirka Zrůstová