Den národnostních menšin v SZŠ Bystré

20.3.2015 proběhl v naší škole opět Den národnostních menšin. Letošní projektový den vycházel z filmů, které žákům přiblížily problematiku národnostních menšin, jejich odlišností a vzájemné tolerance.

Mladší žáci si po shlédnutí filmu Střihoruký Edvard povídali o přístupu k lidem, kteří jsou jakýkoliv způsobem jiní, odlišní. Luštili tajenky, skládali a malovali. Starší žáci viděli film Cesta ven. Po jeho skončení se otevřeně vyjadřovali k problémům Rómů a jejich způsobu života. Snažili se odhalit podstatu problému, který musela řešit hlavní hrdinka filmu a pokoušeli se najít východisko z její těžké situace.

 

J.Filipová, L.Rounová