Další body do RECYKLOHRANÍ

Březnovým úkolem se zabývali žáci školní družiny. Zjišťovali co všechno vydává světlo, jak co funguje, na co všechno světlo potřebujeme. Vytvořili společně koláž různých světel. Byli se také podívat, kam se některé zdroje světla odevzdávají, pokud již nejsou funkční. Ve sběrném dvoře pak zjistili i řadu dalších zajímavostí o odpadech.
Mirka Zrůstová