Zdravý životní styl – 3. projektový den – DEN SPORTU

Třetí projektový den jsme uskutečnili 29.1. a co vše dělo je zde napsáno a vyfotografováno.
Cvičilo se všude.

TĚLOCVIČNA

Cviky ve dvojicích
Hody na koš
Chůze po lavičce
Malé obruče – řada – skoky, přeskoky atd.
Házení hadrových míčků do velké obruče
Tyč na dlaň – přejít tělocvičnu

TŘÍDY

Po třídě schovat papírky s různými pohybovými úkoly – najít, všichni udělají 10 dřepů
přejít třídu po špičkách
přejít tř. po 4
přejít tř. pozpátku
přejít tř. po 4 pozpátku
přejít tř. s rukama na kolenou
přejít tř. s rukama na kotnících
a různé další co vás napadne a budete mít čas
další možnosti činností ve třídě
vybrat sport, náčiní, nářadí – nakreslit, vystřihnout, nalepit,
vymyslet sportovní příběh
pantomima- předvádět různé sporty – hádat co to je
popis nějakého sportu – hádat co to je
co patří k různým sportům – obrázky/1.st/
M – Karel skočil do dálky 280cm, Petr skočil 350 cm, Jan skočil 420 cm.
Kolik skočili společně?
Kolik je to metrů ?
O kolik méně nebo více kdo skočil?

Č – napište alespoň 8 sportů – napište je podle abecedy, odůvodněte měkké, tvrdé souhl., / starší určete vzory, dejte je do 7.p.č.mn./, napište co nejvíce sloves, které vyjadřují nějaký pohyb
zkuste vymyslet krátkou básničku o sportu
Hv – vzpomeňte na nějakou píseň o sportu, nebo nějakou vymyslete

POČÍTAČE
Rozdělení sportů, ve dvojicích vybrat – pravidla, nářadí, náčiní, popř. naši sportovci, kteří tento sport dělají, jejich úspěchy atd.
….práce bylo tolik, že jsme to všechno ani nestihli…….

Mirka Zrůstová